"για να φκιάξωμεν χωρίον, πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς" - Ιωάννης Μακρυγιάννης

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Η ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΜΕΣΩ ΔΕΗ

Σοβαρά προβλήματα για ομάδες ανθρώπων που αδυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη και με επιστολή του στο υπουργείο Οικονομικών ζητά άμεση πρόβλεψη προκειμένου να μην μείνουν χωρίς ρεύμα όσοι αδυνατούν να πληρώσουν.
 

Στην επιστολή της η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού επισημαίνει ότι "η διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο ειδικό τέλος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών αναγκαίων για τη θέρμανση, τη σίτιση και την καθαριότητα των ίδιων και της οικογένειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές με κριτήριο την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει και υπό προϋποθέσεις να προτάσσεται η προστασία συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, η προστασία της υγείας, η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και των ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών".
Επίσης ζητά να διορθωθούν σφάλματα στον υπολογισμό του τέλους, να επανεξεταστεί η επιβολή του σε εργοταξιακές παροχές, εφόσον δεν πρόκειται για δομημένες επιφάνειες και να επεκταθεί η απαλλαγή από το τέλος σε άτομα που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το τέλος με βάση το προσωπικό τους εισόδημα, αλλά και η επιβολή του τέλους με μειωμένο συντελεστή σε άτομα με κάθε είδους βαριά αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: