"για να φκιάξωμεν χωρίον, πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς" - Ιωάννης Μακρυγιάννης

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή 5.2

Σας περιμένουμε, 
την Κυριακή 5.2 στις 12:00 στο δημοτικό καφενείο στη Χελντρα'ι'χ,
για συζήτηση πάνω στην επικοινωνία, την αντιπληροφόρηση
και την οργάνωση δράσεων,
Ακόμα, μπορείτε, άν έχετε, να προσφέρετε για τους άστεγους,
 ή αν θέλετε να συμμετέχετε στις εξορμήσεις μας.
Επίσης, η συλλογή προσφυγών συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: