"για να φκιάξωμεν χωρίον, πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς" - Ιωάννης Μακρυγιάννης

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Δράση στο Ιπποκράτειο 9.3.2012

Παρέμβαση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στις 7:00 μμ για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας από τα ΑΛ.ΑΝΥ.ΑΔεν υπάρχουν σχόλια: